Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ 

Σημείο Υποστήριξης των εργαζόμενων του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο πλαίσιο του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

 

 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική των εργαζομένων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.

 

Η οικονομική κρίση και η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε πλήρη αποδιάρθρωση το ούτως ή άλλως προβληματικό πεδίο των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης, καθώς και το σύστημα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τα ποσοστά ανεργίας έχουν εκτιναχθεί σε ανεξέλεγκτα ύψη. Με βάση τη διαπίστωση της ανάγκης αυτής και στο πλαίσιο της αποστολής και του ρόλου της ΓΣΕΕ, προτάσσεται ο σκοπός της συγκρότησης ενός δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, με στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης. Η Πληροφόρηση και η Συμβουλευτική, και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και τα συστήματα δομών που δημιουργούνται, θα έχουν ως οδηγό τόσο ατομικές όσο και συλλογικές παραμέτρους και μεταβλητές λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

 

Ο Δήμος, υποστηρίζει την λειτουργία του Σημείου Υποστήριξης  για την παροχή των υπηρεσιών του Δικτύου, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Ειδικότερα:

§  Συλλέγει, καταγράφει και αποστέλλει στην αρμόδια ομάδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προς επεξεργασία, τα ερωτήματα των πολιτών.

§  Συγκεντρώνει ηλεκτρονικές διευθύνσεις πολιτών για τις ανάγκες διάδοσης του σχετικού Πληροφοριακού ή/και Συμβουλευτικού υλικού (σε θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης) το οποίο συντάσσεται από την αντίστοιχη ομάδα έργου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

§  Υποδεικνύει πιθανές ομάδες πολιτών για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, σύμφωνα πάντα με την εξέλιξη του έργου.

§  Φροντίζει για τη διάδοση λειτουργίας του Σημείου Υποστήριξης, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών για τις υπηρεσίες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων» που υλοποιεί το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, είναι  2132049011, αρμόδια υπάλληλος κα Γιαννούση Θεοδώρα, ώρες επικοινωνίας 08:00 – 14:00.

 

Σχετικός υπερσύνδεσμος : http://inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon/

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση του σημείου Υποστήριξης του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος : tgiannousi@neafiladelfeia.gr


Σχετικά Αρχεία: 

1. Σύντομη παρουσίαση του έργου

2. Φόρμα υποβολής ερωτήματος - ασφαλιστικό

3. Φόρμα υποβολής ερωτήματος – εργασιακό

4. Νέα – Ανακοινώσεις