Δελτία Τύπου[8/11/2017] ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σε διαβούλευση βρίσκεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα οδού Εράτωνος» που αφορά το τμήμα του Ποδονίφτη που διατηρεί μέχρι σήμερα την φυσική του κοίτη στο μεγαλύτερο μέρος του.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διευθετησης Ποδονιφτη (Χαλκίδος-Εράτωνος)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Επιστροφή