Εθνικό δίκτυο δομών«Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης»

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα. Μέσω ενός συνόλου ενεργειών του Δικτύου τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή θα μπορούν υπό τη σωστή καθοδήγηση να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Σκοπός του Δικτύου

 Η αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης

Στόχοι του Δικτύου

Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας.

Η ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινόμενου της Φτώχειας.

Συμμετέχοντες Φορείς

Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν 51 Δήμοι, 46 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8 φορείς του Δημόσιου τομέα και 18 φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι ΟΤΑ θα συμβάλλουν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Δομές , οι ΜΚΟ με τη σειρά τους θα διαθέσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό και τέλος η κοινωνία θα προσφέρει χρόνο (εθελοντισμός) & υλικά αγαθά (Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης & υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, βιβλία, παιχνίδια, cd – dvd και άλλα χρηστικά αντικείμενα).  

Κοινωνικές Δομές

Οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Δήμου που συμμετέχει στο έργο. Στις Κοινωνικές δομές θα παρέχονται άμεση υλική υποστήριξη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα απόρου από το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Τα είδη των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν είναι:

Γραφεία Διαμεσολάβησης
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
Υπνωτήριο
Δομή παροχής Συσσιτίων
Κοινωνικό φαρμακείο
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Τράπεζα χρόνου

Σε κάθε δομή ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρουν θα παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα βρίσκεται στην κάθε δομή.

 

Διαδημοτικό Πρόγραμμα ένταξης ωφελούμενων στο δίκτυο δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Λυκόβρυσης – Πεύκης

Το Διαδημοτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται μέσω της Επιστημονικής Εταιρίας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, (Ε.Π.Ε.Κ.Σ.Α), απευθύνεται στους κατοίκους των 4 Δήμων (Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Λυκόβρυσης – Πεύκης) οι οποίοι είναι άστεγοι, είτε άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.  

Οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου στους υπόλοιπους Δήμους είναι :

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής
Κοινωνικό Φαρμακείο
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Τράπεζα Χρόνου
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Κοινωνική Δομή Παροχής Συσσιτίων

 

Η  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος εποπτεύει ως προς την υλοποίηση της την Κοινωνική Δομή Παροχής Συσσιτίων, η οποία θα στεγάζεται στο κτήριο της οδού Σοφούλη και Παπάγου. Σε αυτό τον χώρο θα παρασκευάζονται καθημερινά οι απαιτούμενες ποσότητες φαγητού για την σίτιση ωφελούμενων του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω έγγραφα: