Διεύθυνση Κ.Ε.Π.Διεύθυνση ΚΕΠ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Τομπούλογλου Πετρούλα
213 2049130-4

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Τσανάκου Κυριακή
213 2049130-4

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Παπαγεωργίου Δέσποινα
213 2049130-4

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης
ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Αργύρη Όλγα
210 2582794